Propagujemy zasady i idee

Witamy na stronie Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce. Jesteśmy organizacją, która swoją działalność rozpoczęła w roku 2006 r. jako Stowarzyszenie zwykłe, realizując cele statutowe z poszanowaniem prawa i zasad etyki zawodowej, od tego czasu propagujemy normy wspierające kształtowanie wartości utożsamianych z tym zawodem. Profesjonalizm i kompetencje, niezależność, zaufanie, uczciwość, rzetelność to pojęcia niezmiennie towarzyszące pojęciu zawodu brokera. Aktualne działania podejmujemy jako Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2014 roku, które przejęło dotychczas wypracowane wartości intelektualne i kontynuuje cele oraz sposoby ich realizacji.

Stowarzyszenie Brokerów w Polsce podejmuje działania służące poszanowaniu prawa i dobrych zasad kupieckich aby kształtowały one relacje brokerów z ich klientami i zakładami ubezpieczeń. Wszystkich zainteresowanych specyfiką naszej działalności zapraszamy do poszczególnych zakładek. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się ze statutowymi celami Stowarzyszenia oraz informacjami na temat Certyfikatu Jakości Zarządzania Ryzykiem.